Thứ hai , 10/12/2018  |  09:33  GMT+7
Những chính sách mới về tiền lương có hiệu lực trong tháng 1 - 2016

Những chính sách mới về tiền lương có hiệu lực trong tháng 1 - 2016

10:23 30/12/2015

Đóng BHXH theo mức thu nhập; Tăng lương tối thiểu vùng; Thanh niên tình nguyện được hưởng chính sách như người có công; Trợ cấp mất việc ít nhất bằng hai tháng lương; chế độ nghỉ thai sản; Điều chỉnh cách tính lương hưu... là những chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 1 - 2016.

Đang xử lý...