Thứ tư , 27/03/2019  |  02:28  GMT+7

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nhận Nuôi Con Nuôi

Thông tin

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Sở Tư pháp thành phố
Đối tượng giải quyết  
Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, nhưng cả Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại, nếu cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
Thành phần hồ sơ
Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp Sở Tư pháp thành phố không phải là nơi đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
Lệ phí: Chưa thu lệ phí
Thông tin lưu ý: Khi đăng ký lại việc nuôi con nuôi, cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều phải có mặt.
Biểu mẫu tham khảo: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Đang xử lý...