Thứ hai , 25/03/2019  |  07:42  GMT+7

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Nhận Nuôi Con Nuôi

Thông tin

ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
 Đối tượng giải quyết:    
- Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nhưng cả sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại, nếu cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây thực hiện đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
Thành phần hồ sơ:  
Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Miễn lệ phí
Thông tin lưu ý
Khi đăng ký lại việc nuôi con nuôi, cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều phải có mặt.
Biểu mẫu tham khảo: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Đang xử lý...