Thứ ba , 19/02/2019  |  16:45  GMT+7

Năm 2013, EVN lãi gần 5.000 tỷ đồng

10:36  Ngày 31/12/2014

Tại cuộc họp công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2013 của EVN ngày 30/12, ông Trần Vệ Quang, Trưởng phòng giá điện và phí (Cục Điều tiết Điện lực) cho biết, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến điện năm 2013 của EVN là 4.938,4 tỷ đồng.

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2013 của EVN là trên 169.900 tỷ đồng . Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2013 là 1.473,8 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phát điện là trên 130.900 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện thương phẩm là 1.135,57 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 9.200 tỷ đồng. Giá thành khâu truyền tải điện thương phẩm 79,8 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu phân phối, bán lẻ điện là gần 29.050 tỷ đồng, tương ứng giá thành khâu phân phối, bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 6,47 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện là 746,29 tỷ đồng, tương ứng giá thành 6,47 đồng/kWh.

Doanh thu bán điện năm 2013 của EVN đạt trên 172.900 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân là 1.499,82 đồng/kWh. Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2013 là 1.941 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập từ bán công suất phản kháng 392,96 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động tài chính của Cty mẹ - EVN, Tổng Cty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng Cty điện lực là trên 1.100  tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần là hơn 440 tỷ đồng.

Theo Tiền phongĐang xử lý...