Thứ tư , 27/03/2019  |  02:29  GMT+7

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh – Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Để tiếp tục mở rộng, phát triển công việc kinh doanh của mình, doanh nghiệp có thể đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thông tin

Tên thủ tục hành chính: ĐĂNG KÝ LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Lĩnh vực TTHC: Đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức /cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

Kết quả giải quyết TTHC:
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD
- Giấy chứng nhận ĐKDN (nếu là lập Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp).

Phí, lệ phí: 100.000 VNĐ

Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC:
Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:
- Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
- Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).
- Nếu không phải Người ĐDTPL/ Người đứng đầu CN, VPĐD của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của Người ĐDPL cho người đến nhận kết quả.
- Bản gốc Giấy CN ĐKDN cũ (đối với trường hợp lập Địa điểm kinh doanh).

Thông tin hỗ trợ thực hiện TTHC:
- Tra cứu, hướng dẫn thực hiện TTHC:
   - Tại trụ sở của Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT Hà Nội.
   - Trên Website của Sở KH&ĐT Hà Nội:  www.hapi.gov.vn
- Điện thoại:
   - Bộ phận hướng dẫn (miễn phí), tư vấn thực hiện TTHC của Sở KH&ĐT:  ĐT:  04.6282.0857  -  04.6282.0858  -  04.6282.0859  
   - Bộ phận một cửa: ĐT: 04.6282.0832  -  04.6282.0833

Cách thực hiện

Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT:
Tầng 3, Nhà B10A – Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Trường hợp lập Chi nhánh/VPĐD:
- Thông báo lập Chi nhánh/VPĐD – BM-HAPI-14-17
- Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc lập Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp.
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
- Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đứng đầu Chi nhánh/VPĐD
- Các tài liệu khác: Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người đứng đầu chi nhánh hoặc/và của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.
2. Trường hợp lập Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh doanh nghiệp:
- Thông báo địa điểm kinh doanh - BM-HAPI-14-17
- Đối với địa điểm kinh doanh hoạt động các ngành, nghề trong lĩnh vực y, dược thì phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

Biểu mẫu

Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục Phụ lục II-8, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - BM-HAPI-14-17

Cơ sở pháp lý

1/ Các Luật:
- Luật Doanh nghiệp 2005;
- Luật Đầu tư năm 2005;

2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.
- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

3/ Các quyết định của UBND Thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;
- Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội v/v ban hành danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.
- Quyết định 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 của Sở KH&ĐT Hà Nội về việc ban hành quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&ĐT Hà Nội.

Đang xử lý...