Vui lòng cập nhật theo các cách sau:

Cách 1: Cập nhật offline

Gửi thông tin cần điều chỉnh bổ sung về doanh nghiệp, ngành nghề, sản phẩm dịch vụ, thương hiệu,..về địa chỉ timnhanhvietnam@vnyp.vn  hoặc Fax: 04.36649888.

Cách 2: Cập nhật online

  1. Tra cứu thông tin
  2. Chọn doanh nghiệp/ cửa hàng để thông báo nội dung thông tin cần cập nhật bằng cách click vào chi tiết thông tin doanh nghiệp/ cửa hàng. Trong trường hợp chưa có thông tin trên timnhanhvietnam.vn, doanh nghiệp có thể đăng ký miễn phí thông tin doanh nghiệp.
  3. Bấm vào nút "Báo lỗi" ở góc phải.

  1. Viết nội dung thông tin cần cập nhật

  1. Kích nút “Gửi đi” để hoàn tất.

Sau khi nhận được thông tin timnhanhvietnam.vn xác minh, cập nhật và thông tin sẽ được hiển thị trên timnhanhvietnam.vn.