Mời bạn vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng website dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin trên website của chúng tôi.

1. Quy định về nội dung thông tin

- Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua trang web của Timnhanhvietnam.vnvà không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với Timnhanhvietnam.vncũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.

- Bạn cam kết sử dụng trang web trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng trang web để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:

• Chứa các thông tin quảng cáo

• Vi phạm các luật, các quy định của nước CHXHCN Việt nam.

• Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.

• Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.

• Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.

- Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, Timnhanhvietnam.vnsẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 - Timnhanhvietnam.vngiữ quyền thông tin trên website, tất cả các thông tin bao gồm: thông tin nhà cung cấp, các bình luận, các hình ảnh... và thông tin khác liên quan đến nhà cung cấp và thành viên đều thuộc quyền sở hữu của Timnhanhvietnam.vn, và tất cả các thông tin này sẽ không bị xóa vì bất cứ lý do nào. Các trường hợp có thể được xóa bỏ khỏi hệ thống bao gồm các nội dung không liên quan hay nội dung vi phạm các quy định.

Tin đăng trên Timnhanhvietnam.vnsẽ bị xóa nếu:

• Tin vi phạm các quy định.

• Tin Spam (Đăng nhiều tin với nội dung tương tự nhau).

• Nội dung tin đăng bị sai font chữ, phá vỡ giao diện của website.

• Các thông tin mang nội dung lừa đảo,vi phạm pháp luật, từ ngữ thô tục, mục đích chính trị, chống phá..

2. Quy định về nội dung bình luận

Timnhanhvietnam.vnkhông đảm bảo về độ chính xác, độ vẹn toàn, tính hữu dụng... của thông tin được đăng tải trong phần bình luận. Các thành viên phải chịu trách nhiệm về sự phán đoán của mình khi sử dụng thông tin bình luận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại phát sinh nào từ những thông tin bình luận đăng trên Timnhanhvietnam.vn, hay những vấn đề phát sinh tranh chấp giữa các thành viên.

Chúng tôi không chấp nhận việc sao chép, sử dụng các thông tin bình luận của Timnhanhvietnam.vn.

Xóa thông tin bình luận:

Thông tin bình luận là một hệ thống thông tin được tạo nên bởi những bài viết bình luận về dịch vụ sản phẩm trên thị trường của các thành viên, tuy nhiên để tạo một hệ thống thông tin có trật tự, giúp ích tốt nhất cho người sử dụng, Chúng tôi có thể xóa những thông tin mang các đặc điểm như sau:

• Thông tin viết giống nhau lặp đi lặp lại.

• Thông tin không liên quan gì đến nội dung của sản phẩm, dịch vụ cần bình luận.

• Những dòng lệnh lập trình có hại.

• Thông tin xâm hại đến quyền lợi hoặc đời tư của người khác.

• Thông tin mang tính bài thị, gây tổn thương đến người khác.

• Thông tin có liên quan đến các hành vi tội phạm, liên quan tới thể chế chính trị, tôn giáo và các hành vi bị cấm bởi pháp luật nước CHXHCN Việt Nam qui định.

• Những thông tin vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.

• Thông tin có liên quan đến những việc nguy hiểm.

• Thông tin mang tính trục lợi, thương mại cá nhân, tuyên truyền quảng cáo.

• Thông tin ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của Timnhanhvietnam.vn.

• Những thông tin khác mà công ty chúng tôi cho rằng không hợp lý khi đăng tải lên Timnhanhvietnam.vn.

Trong quá trình quản lý, kinh doanh,  Chúng tôi có thể xóa những  thông tin không đồng nhất với những điều trên. Những quy định về quản lý thông tin bình luận Chúng tôi sẽ thay đổi khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng tải lên Timnhanhvietnam.vn. Rất mong được sự ủng hộ của các thành viên tham gia.

3. Quyền hạn của Timnhanhvietnam.vn

• Timnhanhvietnam.vnsẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của người dùng nếu như tin đăng vị phạm quy chế ở trên.

• Timnhanhvietnam.vngiữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang website này mà không cần báo trước.
• Timnhanhvietnam.vnkhông giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng, cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về tin đăng.
• Chúng tôi có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.

4. Trách nhiệm của Timnhanhvietnam.vn

• Timnhanhvietnam.vnluôn đưa ra những bài viết về tư vấn tiêu dùng, tuy nhiên đây chỉ là mang tính tham khảo. Thành viên nên kiểm tra thông tin chính xác, trước khi đưa ra quyết định tiêu dùng, sử dụng bất kỳ một dịch vụ nào. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những tổn hại do những bài viết gây ra cho thành viên.

• Timnhanhvietnam.vncó các biện pháp bảo mật cho trang web. Tuy nhiên, Timnhanhvietnam.vnkhông thể đảm bảo tuyệt đối trang web khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

• Timnhanhvietnam.vnkhông có bất cứ bảo đảm nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ Timnhanhvietnam.vnsẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Timnhanhvietnam.vnsẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. 

5. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các dịch vụ của website Timnhanhvietnam.vntrước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải giữa các bên. Nếu sau 30 ngày, các bên không giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải thì một trong các bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền nơi đặt trụ sở chính của website Timnhanhvietnam.vnđể giải quyết và áp dụng pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.