Vui lòng đăng ký theo các cách sau:

Cách 1: Đăng ký offline

Gửi thông tin về doanh nghiệp, ngành nghề, sản phẩm dịch vụ, thương hiệu,..về địa chỉ timnhanhvietnam@vnyp.vn hoặc Fax: 04.36649888.


Cách 2: Đăng ký online

Bước 1: Click chức năng đăng nhập, góc phải trên màn hình
                                     ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Google hoặc tài khoản đã đăng ký. Trong trường hợp chưa đăng ký tài khoản, doanh nghiệp click vào đây để được hướng dẫn.

Bước 2: Click chức năng Đăng địa điểm , góc phải trên màn hình.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn.

Bước 4: Click chức năng Đăng địa điểm để hoàn tất.

Sau khi nhận được thông tin timnhanhvietnam.vn xác minh, cập nhật và thông tin sẽ được hiển thị trên timnhanhvietnam.vn.