Hướng dẫn đăng ký:

Bước 1: Click chức năng đăng ký, góc phải trên màn hình
                                     ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP
 

Bước 2: Đăng ký theo các cách sau

Cách 1: Đăng ký trực tiếp bằng cách nhập đầy đủ thông tin yêu cầu từ hệ thống và click đăng ký.

Cách 2: Đăng ký qua mạng xã hội