Thứ tư , 17/07/2024  |  15:41  GMT+7

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Giám Hộ

Thông tin

Đăng ký việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Sở Tư pháp thành phố
Đối tượng giải quyết: Việc đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam

Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ giám hộ có yếu tố nước ngoài lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy cử người giám hộ. Giấy cử người giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử người giám hộ (cá nhân tự viết Giấy cử người giám hộ hoặc tham khảo mẫu Giay cu nguoi giam ho 01 đính kèm)

2. Phiếu lý lịch tư pháp của người được cử giám hộ.

3. Trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản (03 bản) và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử giám hộ.

4. Hộ chiếu, visa và giấy xác nhận cư trú của người được cử giám hộ (người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

5. CMND và Hộ khẩu của người cử giám hộ (công dân Việt Nam) (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

6. CMND và Hộ khẩu của người được giám hộ (nếu có) (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Thời hạn giải quyết  

05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc.

Lệ phí: Miễn lệ phí

Thông tin lưu ý
Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt.

Biểu mẫu tham khảo: Giấy cử người giám hộ 01

Đang xử lý...