Thứ tư , 17/07/2024  |  14:46  GMT+7

Đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ trong nước

Giám Hộ

Thông tin

Đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
 Đối tượng giải quyết  
1. Điều kiện thay đổi giám hộ

- Người giám hộ không còn đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 60 Bộ luật dân sự năm 2005.

- Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích, tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động.

- Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ.

- Người giám hộ đề nghị thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ

2. Điều kiện chấm dứt giám hộ

- Người được giám hộ có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Người được giám hộ chết.

- Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

- Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.

3. Thẩm quyền giải quyết

- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đã đăng ký việc giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt việc giám hộ.

- Trong trường hợp người giám hộ đề nghị được thay đổi giám hộ và có người khác có đủ điều kiện nhận làm giám hộ thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ cũ và đăng ký việc giám hộ mới.

Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký chấm dứt việc giám hộ được lập thành 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

1. Các giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị chấm dứt việc giám hộ (cá nhân tự viết đơn hoặc tham khảo mẫu tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đăng ký).

- Bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây.

- Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ.

2. Các giấy tờ phải xuất trình:

- Giấy tờ cần thiết chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ.

- Bản chính giấy CMND, hộ khẩu của người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường, xã , thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: 5.000 đồng
    

 

Đang xử lý...