Thứ tư , 17/07/2024  |  16:41  GMT+7

Đăng ký nhận Cha, Mẹ, Con yếu tố nước ngoài

Nhận Cha, Mẹ, Con

Thông tin

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Sở Tư pháp thành phố
Đối tượng giải quyết
Việc nhận cha, mẹ, con giữa:

- Công dân Việt Nam với người nước ngoài.

- Công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài.

- Người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam.

Sở Tư pháp thành phố  tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con đối với trường hợp người được nhận là cha, mẹ, con thường trú tại Thành phố và trường hợp người được nhận là cha, mẹ, con không có hoặc chưa có đăng ký thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại Thành phố theo quy định của pháp luật về cư trú.

Thành phần hồ sơ:  Hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài lập thành 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (theo mẫu);

- Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người được nhận là cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ.

- Căn cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc mẹ, con (nếu có);

- Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), bản sao Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con;

- Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài không quá 10 ngày làm việc.

Lệ phí:  1.000.000 đồng/trường hợp 

Thông tin lưu ý
  1. Vào thời điểm nộp hồ sơ, bên nhận và bên được nhận phải còn sống, tự nguyện nhận cha, mẹ, con và không có tranh chấp về việc nhận cha, mẹ, con. Hồ sơ nhận cha, mẹ, con phải do người có yêu cầu nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp.

  2. Trong trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của người đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Nếu con chưa thành niên từ đủ chín tuổi trở lên thì việc nhận cha, mẹ, con phải có sự đồng ý của người con đó.

  3. Con đã thành niên nhận cha không phải có sự đồng ý của mẹ, nhận mẹ không phải có sự đồng ý của cha.

  4. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha cho con, nhận mẹ thì cha làm thủ tục cho con. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha mà người mẹ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc nhận mẹ mà người cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ làm thủ tục nhận cha hoặc nhận mẹ cho con.

  5. Bản sao các giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực hợp lệ. Trường hợp bản sao giấy tờ không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

  6. Các văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải hợp pháp hóa lãnh sự (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  - Văn bản được cấp từ cơ quan Đại diện ngoại giao của nước ngoài đang trú đóng tại Việt Nam thì do Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan Ngoại vụ được Bộ Ngoại giao Việt Nam ủy nhiệm hợp pháp hóa lãnh sự.

  - Văn bản được cấp từ nước ngoài do cơ quan Lãnh sự Việt Nam tại nước đó hợp pháp hóa. Trường hợp văn bản được cấp từ nước ngoài đã mang về Việt Nam nhưng chưa được hợp pháp hóa thì văn bản này phải thông qua cơ quan Ngoại giao của nước cấp văn bản đang trú đóng tại Việt Nam thị thực. Sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam hay cơ quan Ngoại vụ được Bộ Ngoại giao Việt Nam ủy nhiệm hợp pháp hóa lãnh sự.

 - Danh sách các nước và các loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự xem tại Trang Thông tin điện tử của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam tại địa chỉ (www.lanhsuvietnam.gov.vn).

Biểu mẫu:

- Tờ khai đăng ký việc nhận con (Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1)

- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự) (Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.2).

- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) (Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.3).

 

Đang xử lý...