Thứ tư , 17/07/2024  |  16:42  GMT+7

Đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Giám Hộ

Thông tin

Đăng ký chấm dứt việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Sở Tư pháp thành phố
Đối tượng giải quyết
1. Việc giám hộ trước đây đã được đăng ký giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Sở Tư pháp thành phố.

2. Việc giám hộ chấm dứt trong các trường hợp: người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; người được giám hộ chết; cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; người được giám hộ được nhận làm con nuôi.

Thành phần hồ sơ: Hồ sơ chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau:

1. Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ (cá nhân tự viết Tờ khai hoặc tham khảo mẫu To khai cham dut giam ho 01 đính kèm)

2. Quyết định công nhận việc giám hộ trước đây (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

3. Các giấy tờ cần thiết cần thiết chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

4. Trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ.

5. Hộ chiếu, visa và giấy xác nhận cư trú (nếu là người nước ngoài), CMND và Hộ khẩu (nếu là công dân Việt Nam) của người nộp hồ sơ (người được cử giám hộ hoặc người được giám hộ).

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: 50.000 đồng
Thông tin lưu ý
Khi đăng ký chấm dứt việc giám hộ, người nộp hồ sơ (người cử giám hộ hoặc người được cử làm giám hộ) phải có mặt.

Biểu mẫu tham khảo: Tờ khai chấm dứt giám hộ 01

Đang xử lý...