• Giá vàng SJC Giá vàng SJC
 • Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra
  Vàng SJC 1L 36.520 36.700
  Vàng nhẫn 36.230 36.630
  Vàng SJC Mua vào Bán ra
  Hà Nội
  Đà Nẵng
  Nha Trang
 • Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
 • Mua TM Mua CK Bán
  USD 23155 23155 23245
  EUR 26231.14 26310.07 26967.28
  GBP 29756.6 29966.36 30233.1
  HKD 2915.56 2936.11 2980.07
  JPY 209.08 211.19 219.45
  CHF 23037.77 23200.17 23500.5
  AUD 16488.4 16587.93 16769.1
  CAD 17221.69 17378.09 17567.88
  SGD 16906.3 17025.48 17211.42
  THB 716.52 716.52 746.41
Đang xử lý...