• Giá vàng SJC Giá vàng SJC
 • Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra
  Vàng SJC 1L 36.410 36.560
  Vàng nhẫn 34.340 34.740
  Vàng SJC Mua vào Bán ra
  Hà Nội
  Đà Nẵng
  Nha Trang
 • Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
 • Mua TM Mua CK Bán
  USD 23300 23300 23380
  EUR 27201.53 27283.38 27526.1
  GBP 30235.76 30448.9 30719.78
  HKD 2945.13 2965.89 3010.28
  JPY 202.74 204.79 209.1
  CHF 23844.15 24012.24 24322.96
  AUD 16709.21 16810.07 16993.57
  CAD 17761.44 17922.74 18118.38
  SGD 16878.75 16997.73 17183.28
  THB 705.22 705.22 734.64
Đang xử lý...