• Giá vàng SJC Giá vàng SJC
 • Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra
  Vàng SJC 1L 36.670 36.790
  Vàng nhẫn 36.660 37.060
  Vàng SJC Mua vào Bán ra
  Hà Nội
  Đà Nẵng
  Nha Trang
 • Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
 • Mua TM Mua CK Bán
  USD 23150 23150 23250
  EUR 26034.39 26112.73 26765.02
  GBP 30240.89 30454.07 30725.17
  HKD 2913 2933.53 2977.46
  JPY 203.55 205.61 211.57
  CHF 23046.72 23209.18 23509.64
  AUD 16322.05 16420.57 16599.91
  CAD 17066.31 17221.3 17409.38
  SGD 16967.76 17087.37 17273.99
  THB 718.41 718.41 748.37
Đang xử lý...