• Giá vàng SJC Giá vàng SJC
 • Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra
  Vàng SJC 1L 36.890 37.090
  Vàng nhẫn 36.980 37.380
  Vàng SJC Mua vào Bán ra
  Hà Nội
  Đà Nẵng
  Nha Trang
 • Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
 • Mua TM Mua CK Bán
  USD 22740 22740 22810
  EUR 27997.91 28082.16 28360.68
  GBP 31962.61 32187.93 32474.97
  HKD 2860.74 2880.91 2924.09
  JPY 208.99 211.1 212.98
  CHF 23208.86 23372.47 23675.41
  AUD 17559.28 17665.27 17822.8
  CAD 17746.59 17907.76 18139.65
  SGD 17178.23 17299.33 17488.54
  THB 715.11 715.11 744.95
Đang xử lý...