• Giá vàng SJC Giá vàng SJC
 • Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra
  Vàng SJC 1L 36.690 36.870
  Vàng nhẫn 36.720 37.120
  Vàng SJC Mua vào Bán ra
  Hà Nội
  Đà Nẵng
  Nha Trang
 • Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
 • Mua TM Mua CK Bán
  USD 22760 22760 22830
  EUR 27919.55 28003.56 28253.26
  GBP 31819.64 32043.95 32329.68
  HKD 2863.59 2883.78 2927
  JPY 213.66 215.82 218.61
  CHF 23807.27 23975.1 24285.84
  AUD 17384.52 17489.46 17645.41
  CAD 17380.35 17538.19 17765.49
  SGD 17129.07 17249.82 17438.48
  THB 714.98 714.98 744.82
Đang xử lý...