• Giá vàng SJC Giá vàng SJC
 • Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra
  Vàng SJC 1L 36.560 36.740
  Vàng nhẫn 34.300 34.700
  Vàng SJC Mua vào Bán ra
  Hà Nội
  Đà Nẵng
  Nha Trang
 • Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
 • Mua TM Mua CK Bán
  USD 23270 23270 23350
  EUR 26355.3 26434.6 26658.36
  GBP 29334.22 29541.01 29791.06
  HKD 2928.37 2949.01 2991.87
  JPY 206.2 208.28 212.58
  CHF 23191.99 23355.48 23647.58
  AUD 16760.47 16861.64 17038.41
  CAD 17519.27 17678.38 17863.71
  SGD 16758.84 16876.98 17053.91
  THB 687.31 687.31 715.67
Đang xử lý...