• Giá vàng SJC Giá vàng SJC
 • Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra
  Vàng SJC 1L 36.780 36.980
  Vàng nhẫn 36.810 37.210
  Vàng SJC Mua vào Bán ra
  Hà Nội
  Đà Nẵng
  Nha Trang
 • Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
 • Mua TM Mua CK Bán
  USD 23150 23150 23250
  EUR 26028.49 26106.81 26758.95
  GBP 29616.69 29825.47 30090.96
  HKD 2913.89 2934.43 2978.37
  JPY 202.46 204.51 210.85
  CHF 22785.52 22946.14 23243.18
  AUD 16320.97 16419.49 16598.82
  CAD 17252.87 17409.56 17599.69
  SGD 16882.63 17001.64 17187.32
  THB 727.76 727.76 758.12
Đang xử lý...